Dječji repertoar

PREDŠKOLSKA FOLKLORNA SEKCIJA

„A-a-ač“ – 2018.
Dječje igre i pjesme iz Hrvatskog zagorja
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

„Tri guske bijele“ – 2018.
Dječje igre i pjesme iz Podravine
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

„Mali bratec Ivo” – 2018.
Dječje igre i pjesme iz Podravine
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

„Pujo hajo” – 2019.
Dječje igre i pjesme iz Međimurja
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

„Mi smo djeca vesela” – 2019.
Dječje igre i pjesme iz Slavonije
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković


DJEČJA FOLKLORNA SEKCIJA

“Slaviček se ženil“ – 2018.
Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Na drvenom konjicu“ – 2018.
Dječje igre, pjesme i plesovi iz Slavonije
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Mi smo seke bosonoge“ – 2019.
Dječje igre, pjesme i plesovi iz Slavonije
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Sedam godin’ okolo” – 2019.
Dječje igre, pjesme i plesovi iz Posavine
Koreografija: Josipa Petreković
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Dvanaesta je sad vura”
božićna, narodna
Glazbena obrada: Danijel Rožanković


MLAĐA FOLKLORNA SEKCIJA

„Išla je djevojka“ – 2018.
Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja
Koreografija: Ivana Herceg
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Nabrala je jabuke petrovke” – 2019.
Pjesme i plesovi Međimurja
Koreografija: Ivana Herceg
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Bradić, Varga

“Zaspal Janko pod jablankom“ – 2019.
Pjesme i plesovi zagrebačkog Prigorja
Koreografija: Ivana Herceg
Glazbena obrada: Danijel Rožanković, Varga, Potočnik, Bradić

„Malo Međimurje, šej, tak si h lepom cvetju“ – 2020.
Pjesme i plesovi Međimurja
Koreografija: Ivana Herceg
Glazbena obrada: Danijel Rožanković

“Dvanaesta je sad vura”
božićna, narodna
Glazbena obrada: Danijel Rožanković